Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Toolkit: 15 tips & instrumenten om inwoners te betrekken bij spelen, bewegen, sporten & ontmoeten in de openbare ruimte van Roosendaal (2023)

In deze toolkit vind je 15 tips en instrumenten die je kunt inzetten om inwoners te betrekken bij spelen, bewegen, sporten en ontmoeten in de openbare ruimte van Roosendaal. Voordat je aan de slag gaat met een van deze instrumenten, lees het draaiboek ‘spelen, bewegen, sporten en ontmoeten in de openbare ruimte van Roosendaal’ en bekijk met name ook hoofdstuk 5 ‘aan de slag met instrumenten
uit de toolkit’.

Literatuurverwijzing: SSNB, Gemeente Roosendaal, Fontys Sporthogeschool, & Regieorgaan SIA (2023). Toolkit: 15 tips & instrumenten om inwoners te betrekken bij spelen, bewegen, sporten & ontmoeten in de openbare ruimte van Roosendaal. Eindhoven: Fontys Sporthogeschool.

Omschrijving