Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Topsport die inspireert! (2019)

In het Sportakkoord is afgesproken dat de zesde ambitie ‘Topsport die inspireert!’ in 2019 zou worden uitgewerkt. De afgelopen maanden hebben de betrokken partijen hard gewerkt aan een gezamenlijke visie, missie en afspraken om de inspirerende waarde van topsport in de toekomst te vergroten.

Topsportlijn Sportakkoord met zes actielijnen

Op basis van de inbreng van vele partijen zijn zes actielijnen bepaald waarop we ons de komende jaren gaan richten:

  • Een optimaal topsportklimaat in Nederland;
  • Een optimale instroom, ontwikkeling en uitstroom van talentvolle sporters;
  • Een breed gedragen evenementenstrategie;
  • Meer aandacht voor meer sporten in de media;
  • Een programma voor onderzoek en innovatie, gericht op rendement;
  • Versterking van de internationale positie van Nederland in de sport.
Literatuurverwijzing: (2019). Topsport die inspireert!. Den Haag: Sport Verenigt Nederland.

Omschrijving