Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Topsportbegeleiders spelen belangrijke rol bij stimuleren dopingvrije sport (2021)

vijf vragen over de rol van topsportbegeleiders en hun houding tegenover het gebruik van prestatiebevorderende middelen in de topsport

Auteur(s): Agnes van Suijlekom

Het gebruik van prestatiebevorderende middelen (waaronder doping) is in de topsport een bekend gegeven. Welke invloed hebben coaches, medisch begeleiders (sportartsen en voedingskundigen) en naasten (ouders en partners) op de keuze om wel of geen doping te gebruiken? Hoe kijken deze topsportbegeleiders zelf aan tegen het gebruik van doping en de rol die zij daarin spelen? Het Mulier Instituut heeft hier, in opdracht van de Nederlandse Dopingautoriteit, onderzoek naar gedaan.

Onderzoeker Agnes van Suijlekom, junior onderzoeker bij het Mulier Instituut beantwoordt vijf vragen over deze studie in dit online artikel voor Sport & Strategie van 27 juli 2021.

Literatuurverwijzing: Suijlekom, A. van (2021). Topsportbegeleiders spelen belangrijke rol bij stimuleren dopingvrije sport: vijf vragen over de rol van topsportbegeleiders en hun houding tegenover het gebruik van prestatiebevorderende middelen in de topsport. Sport & Strategie.

Omschrijving