Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Topsporters over integriteit in de Nederlandse topsport (2020)

factsheet 2020/8

Topsport brengt, mede door groter wordende (financiële) belangen, integriteitsrisico’s met zich mee. Het gaat hierbij om afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport door doping, matchfixing, seksuele intimidatie en discriminatie.

Als onderdeel van het onderzoek naar het Nederlandse antidopingbeleid uit 2020 is een aantal integriteitsstellingen opgenomen in een online vragenlijst.

De belangrijkste resultaten hiervan zijn beschreven in deze factsheet.

Hoewel nagenoeg alle (oud-)topsporters zich veilig voelen in de omgeving waarin zij topsport bedrijven, heeft ruim een kwart te maken gehad met of is getuige geweest van een onveilige/oneerlijke topsportomgeving.

De ervaringen met integriteitskwesties blijken uiteenlopend van aard, waarbij doping en seksueel grensoverschrijdend gedrag het vaakst worden gerapporteerd. Vooral wat betreft doping binnen internationaal wedstrijdverband hebben topsporters minder vertrouwen in een eerlijk verloop.

Hoewel niet specifiek bevraagd, werden ook ervaringen met machtsmisbruik/mentale intimidatie relatief vaak expliciet benoemd.

Naast onderzoek naar de prevalentie van grensoverschrijdend gedrag is verdiepend onderzoek wenselijk om integriteitrisico’s en eventuele ’risicovolle’ sporten en sporters nader in kaart te brengen, en hierop specifiek preventief en sanctionerend beleid te ontwikkelen.

Literatuurverwijzing: Dopheide, M., Elling, A., & Balk, L. (2020). Topsporters over integriteit in de Nederlandse topsport: factsheet 2020/8. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving