Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Topsportsucces tegen elke prijs? (2021)

Het topsportbeleid in Nederland werpt zijn vruchten af door structureel betere prestaties en meer (Olympische) medailles.

Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Christen Democratische Verkenningen (CDV) in de zomer van 2021 en gaat in op de risico’s en schaduwzijden van het planmatig topsportbeleid.

Enkele conclusies zijn:

  • Nederland neemt de laatste decennia een hoge positie in qua prestaties bij Olympische Spelen en wereldkampioenschappen. Dat is het resultaat van planmatig topsportbeleid.
  • Talenten worden steeds vroeger opgespoord en moeten, net als hun ouders, flinke offers brengen, waarbij succes niet gegarandeerd is.
  • Bij topsporttalentscholen staat soms niet de sporter maar de status van de school voorop.
  • Er moet meer oog komen voor de risico’s die aan de topsportcultuur kleven.
  • Niet de vraag hoe Nederland meer kan winnen moet centraal staan, maar onder welke voorwaarden we willen blijven meedoen aan de jacht op goud. 

Meer informatie over het tijdschrift CDV vindt u hier

Literatuurverwijzing: Elling, A., & Dopheide, M. (2021, zomer). Topsportsucces tegen elke prijs?. Christen Democratische Verkenningen (CDV) 41 (pp. 94-99)

Omschrijving