Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Topvoorzieningen Brabantstad (2003)

tombola of diepte-investering?

Auteur(s): Frits van Vugt

Eindrapportage van de verkenning naar gewenste topvoorzieningen op sociaal-cultureel terrein binnen Brabantstad onder leiding van de gemeente Tilburg. Ten behoeve van de verkenning zijn deskundigen uit de domeinen cultuur, sport, zorg en kennisinfrastructuur geconsulteerd tijdens expertmeeting.

Literatuurverwijzing: Vugt, F. van (2003). Topvoorzieningen Brabantstad: tombola of diepte-investering?. Breda: Brabantstad.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RECR-0044 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving