Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Training and assessment for sport psychology practice (2016)

Auteur(s): Vana Hutter

Het doel van de studies in dit proefschrift was om meer inzicht te verwerven in de opleiding en professionele ontwikkeling van praktijksportpsychologen. Meer in het bijzonder was het doel om bestaande opleidingen in kaart te brengen, inzicht te krijgen in wat aankomende sportpsychologen moeten leren, hoe ze leren en hoe we kunnen toetsen of ze geleerd hebben. Antwoorden op deze vragen kunnen bijdragen aan hoogwaardige training en toetsing voor de sportpsychologiepraktijk. 

Literatuurverwijzing: Hutter, R.I. (2016). Training and assessment for sport psychology practice. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

Omschrijving