Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Training and coaching the paralympic athlete (2017)

Nederlandse samenvatting:
Dit deel over het trainen en coachen van de paralympische atleet maakt deel uit van het  IOC Handbook of Sports Medicine and Science-serie. Het boek stelt de atleet centraal.

Het boek biedt een beknopt overzicht van de wetenschappelijke, medische en psychosociale aspecten van het trainen en begeleiden van gehandicapte en paralympische atleten. Het boek geeft handvatten bij de medische aspecten die eigen zijn aan de training en coaching van paralympische atleten.

Elk hoofdstuk is geschreven voor praktisch gebruik door artsen en paralympisch gezondheidspersoneel. De hoofdstukken vatten ook de huidige internationale wetenschappelijke paralympische literatuur samen.

Engelstalige samenvatting:
This book is part of the IOC Handbook of Sports Medicine and Science series. This book on training and coaching the paralympic athlete is athlete-centred. 

It provides overview of the science, medicine and psycho-social aspects of training and coaching disabled and Paralympic athletes. It gives guidance on medical aspects unique to the training and coaching of Paralympic athletes .

Each chapter is written for the practical use of medical doctors and allied health personnel. The chapters also provides a summary of current international scientific Paralympic literature.

Literatuurverwijzing: Vanlandewijck, Y., & Thompson, W.R. (2017). Training and coaching the paralympic athlete. SIngapore: Wiley Blackwell.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR 0147 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving