Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Trainingsschema (2017)

sportnota Dinkelland

De gemeente wil met sportverenigingen in gesprek over de manier waarop de gemeente de verenigingen kan steunen en faciliteren. Ook worden gesprekken aangeknoopt met beheerders en eigenaren van sportcomplexen om te zien of de sportvoorzieningen in Dinkelland (nog) beter benut kunnen worden. Ook wil de gemeente topsport zoveel mogelijk ondersteunen zonder dat daarvoor grote bedragen worden uitgetrokken. 

Literatuurverwijzing: (2017). Trainingsschema: sportnota Dinkelland. Denekamp: Gemeente Dinkelland.

Omschrijving