Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Trendrapport bewegen en gezondheid 2010/2011 (2013)

Het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt groeit niet meer en de Nederlander zit steeds meer uren per dag. Langdurig achtereen zitten blijkt ongezonder dan vaak gedacht, ook als je dagelijks voldoende minuten beweegt. Verhoogde sterfte en een verhoogde kans op diverse chronische ziekten zijn de gezondheidsrisico’s hiervan. Bij de jeugdigen (4-17-jarigen) voldoet minder dan de helft (45%) aan de beweegnorm. Bij volwassenen voldoet ongeveer twee derde (67%) aan de beweegnormen en ruim de helft van de ouderen (55%) voldoet aan de norm. Vooral jongeren van 12 tot 17 jaar onderscheiden zich ongunstig: zij zitten op een vrije dag gemiddeld 5,9 uur. Dat is ruim één uur meer dan 65-plussers. Met gemiddeld 9 uur zitten op een schooldag blijven zij de meest risicovolle groep. Daarbij haalt bijna de helft (48%) van deze groep de beweegnorm niet. Ook de jongste groep beweegt te weinig (58% haalt de beweegnorm niet) en zit meer dan gezond is: 43% van de 4-11-jarigen zit meer dan twee uur per dag achter de computer en/of kijkt TV/DVD in de vrije tijd. In alle leeftijdsgroepen blijkt het beweegpatroon de afgelopen jaren stabiel: waar in de periode 2000-2006 nog een jaarlijkse stijging was te zien, is deze de afgelopen jaren vrijwel tot stilstand gekomen. Daarentegen neemt het aantal uren per dag zitten of liggen sinds 2006 langzaam toe. Dit geldt voor zowel werkdagen als vrije dagen. De 18-64 jarigen zitten tijdens werkdagen gemiddeld 6,6 uur. Werk levert daaraan de grootste bijdrage (iets meer dan de helft).

Literatuurverwijzing: Hildebrandt, V.H., Bernaards, C.M., Stubbe, J.H., & TNO Kwaliteit van Leven (2013). Trendrapport bewegen en gezondheid 2010/2011. Leiden: TNO.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEZO-0151-15 Beschikbaar
Mulier instituut GEZO-0007-8-1 Beschikbaar
Mulier instituut GEZO-0007-8-2 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: