Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Tuchtrecht bij sportbonden: inventarisatie, ambitie en aanbevelingen (2013)

In deze rapportage worden aanbevelingen gedaan wat de georganiseerde sport de komende jaren kan doen om invulling te geven aan een gezamenlijke ambitie op het gebied van tuchtrecht. In opdracht van het programma ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ is daartoe een onderzoek van de huidige stand van zaken op het gebied van tuchtrecht uitgevoerd. Vervolgens is met betrokkenen gesproken over hoe de situatie er ten aanzien van tuchtrecht in 2016 uit zou moeten zien, de ambitie. Het onderzoek is in vier fasen uitgevoerd. Allereerste zijn bestaande rapporten en onderzoeken bestudeerd. Vervolgens hebben 61 bij NOC*NSF aangesloten sportbonden een enquête ingevuld. De resultaten van die enquête zijn met tien stakeholders besproken. Die informatie heeft geleid tot de ‘Foto 2012’. Ten slotte is met 29 personen van 19 verschillende bonden in drie ronde tafel gesprekken gesproken over het gewenste toekomstbeeld; de ‘Foto 2016’.

Literatuurverwijzing: Koolwijk, M. van, Egdom, H. van, & Dubois-van Kleef, B. (2013). Tuchtrecht bij sportbonden: inventarisatie, ambitie en aanbevelingen. Sports Consulting Group.

Omschrijving