Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Tweede meting monitor vrijwilligerswerkbeleid (2004)

Research voor Beleid voert in opdracht van VWS een meerjarig onderzoek uit om de ontwikkelingen op vrijwilligerswerkgebied in kaart te brengen om zo vast te stellen of de inspanningen die vanuit landelijk niveau worden gedaan een positief effect hebben op de ontwikkelingen van lokaal vrijwilligerswerkbeleid. Dit is het eindrapport van de tweede meting van de monitor vrijwilligerswerkbeleid. Deze rapportage bevat een update van de stand van zaken van het vrijwilligersbeleid op lokaal niveau van eind 2003.

Literatuurverwijzing: Bouwmeester, J., & Zuidam, M. (2004). Tweede meting monitor vrijwilligerswerkbeleid. Leiden: Research voor Beleid.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut VRIJ-TB-0004 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving