Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Tweedeling in perspectief (1996)

Dit rapport van de WRR gaat over kansen en bedreigingen voor de sociale samenhang in Nederland tot 2016. Aanleiding hiertoe vormt de aandacht die begrippen als tweedeling en de eventuele maatschappelijke gevolgen hiervan begin jaren negentig hebben gekregen in de publieke discussie, het beleid en in wetenschappelijke kring.

Literatuurverwijzing: (1996). Tweedeling in perspectief. Den Haag: Sdu Uitgevers.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SOCI-0070 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving