Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Uit de zorg, in beweging (2019)

doorverwijzing van de eerste lijn naar beweeginterventies

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil meer kennis hebben over het verloop van doorverwijzing van huisartsen en andere eerstelijns- en gezondheidszorgverleners naar sport en bewegen als interventie.

Met steun van het ministerie VWS onderzoekt het Mulier Instituut – op basis van gesprekken met zorgverleners betrokken bij het beweegaanbod in de eerste lijn – hoe dit traject van doorverwijzing naar beweeginterventies verloopt. Het gaat om beweeginterventies waarvan de effectiviteit in Nederland nog niet op grote schaal is onderzocht. Daarnaast wordt toegelicht welke factoren een belemmerende of bevorderende rol spelen bij een succesvolle doorverwijzing van de eerste lijn naar beweeginterventies en structureel bewegen.

Het rapport is samengesteld op basis van casestudies van vier verschillende beweeginterventies: de Nationale Diabetes Challenge, Bewegen op Recept, het Looprecept en de Health Tour. Deze interventies stimuleren een actieve leefstijl van mensen met beweegarmoede en/of (mogelijk) verbeteren zij gezondheidsklachten door middel van meer beweging.

Uit het onderzoek blijkt dat vijf momenten belangrijk zijn voor een succesvolle doorverwijzing van de eerstelijnszorg naar beweeginterventies en structureel bewegen:

  1. de overweging van de zorgverlener om iemand wel of niet door te verwijzen;
  2. het intakegesprek;
  3. de eerste sessie van de beweeginterventie;
  4. het afronden van de interventie;
  5. het wel of niet doorgaan met bewegen na afloop van de interventie.

Op elk van de vijf momenten kan het doorverwijzingsproces stokken, bijvoorbeeld doordat er iets fout gaat in de communicatie, deelnemers drempels ervaren, of de samenwerking tussen de betrokken partners niet goed is. Om de doorverwijzing van zorg naar bewegen te verbeteren is meer aandacht nodig voor een gezonde leefstijl in de opleiding van zorgprofessionals. Daarnaast moet de verbinding en terugkoppeling tussen zorg- en beweegdomein goed zijn. Verder is goed luisteren en vragen tijdens het intakegesprek van belang om de doorverwijzing succesvol te laten zijn.

Literatuurverwijzing: Jonge, M. de, Singh, A.S., & Elling, A. (2019). Uit de zorg, in beweging: doorverwijzing van de eerste lijn naar beweeginterventies. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEZO-TB-0014 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-615 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving