Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Uitblinken op alle niveaus (2009)

kabinetsstandpunt bij het Olympisch Plan 2028

Met dit standpunt reageert het kabinet op het Olympisch Plan 2028, dat op 12 mei 2009 in de Algemene Ledenvergadering van NOC*NSF is aangenomen. Het kabinet acht het Olympisch Plan 2028 van grote waarde voor de samenleving. Het daagt Nederland uit om uit te blinken op alle niveaus. Nederland kan van het plan profiteren in economisch, ruimtelijk en sociaal opzicht. De mogelijke uitkomst van het plan – de organisatie van de Olympische en Paralympische Spelen in Nederland – is een inspiratiebron voor de hele samenleving.

Literatuurverwijzing: (2009). Uitblinken op alle niveaus: kabinetsstandpunt bij het Olympisch Plan 2028. Den Haag: Ministerie van VWS.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-0044 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving