Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Uitgavenmanagement in de zorg (2009)

het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Onderzoek toont aan dat zowel preventie als disease management (DiM) een positief effect kunnen hebben op het voorkomen van en de behandeling van chronisch zieken. Preventie richt zich op het voorkomen van bepaalde risicofactoren en ziekten en in DiM-programma’s wordt de zorg door verschillende behandelaars en instellingen beter op elkaar afgestemd. Zeker wanneer de verhouding tussen gezondheidswinst en kosten van preventie of een DiM-programma gunstig is, is het de moeite waard om te investeren in DiM en preventie. Dit hoeft echter nog niet te betekenen dat daardoor de totale zorguitgaven lager uitvallen. In dit rapport worden de volgende ziekten besproken: beroerte, borstkanker, diabetes mellitus, hartfalen, COPD en depressie. Daarnaast worden vaccinaties en de preventie van obesitas behandeld.

Literatuurverwijzing: Boom, J.H.C., Heijink, R., Struijs, J.N., Baan, C.A., & Polder, J.J. (2009). Uitgavenmanagement in de zorg: het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven. Bilthoven: RIVM.

Omschrijving