Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Uithoudingsvermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs in tijden van COVID-19 (2023)

Het gemiddelde uithoudingsvermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs was na de eerste schoolsluiting significant lager dan voor de coronamaatregelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Docenten lichamelijke opvoeding hebben het uithoudingsvermogen van leerlingen gemeten met de shuttleruntest of de coopertest. Na de eerste schoolsluiting (voorjaar 2020) waren de resultaten significant lager dan die van leerlingen van dezelfde leeftijd vóór de coronamaatregelen.

Verschillen tussen onder- en bovenbouw
Tussen de onder- en bovenbouw en de twee tests zitten soms verschillen:

  • Bij de shuttleruntest was het uithoudingsvermogen van de leerlingen in zowel de onderbouw als de bovenbouw na de eerste schoolsluiting lager dan vóór de maatregelen.
  • Coopertestscores van de leerlingen in de onderbouw waren na de eerste en tweede schoolsluiting lager dan vóór de maatregelen.
  • Bij de coopertest bleek het uithoudingsvermogen van leerlingen in de bovenbouw lager na de tweede schoolsluiting dan vóór de maatregelen.

Geen verschillen tussen jongens en meiden
Tussen jongens en meiden zien we geen verschillen. Het uithoudingsvermogen van zowel jongens als meiden is lager na de eerste schoolsluiting dan vóór de coronamaatregelen.

Data verzameld op drie momenten
De data voor dit onderzoek hebben docenten lichamelijke opvoeding verzameld met de coopertest of de shuttleruntest. Dat deden ze op drie momenten:

  • voor de coronamaatregelen: september 2018-maart 2020;
  • na de eerste schoolsluiting: september-december 2020;
  • na de tweede schoolsluiting: september-december 2021.
Literatuurverwijzing: Jonge, M. de, Anselma, M., Bronkhorst, A., Balk, L., Vrieswijk, S., & Singh, A.S. (2023). Uithoudingsvermogen van leerlingen in het voortgezet onderwijs in tijden van COVID-19. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-937 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving