Spring naar content
Terug naar de kennisbank

“Unieke samenwerking voor de kinderopvang” (2015)

studenten SBE bedenken beweegactiviteiten voor kinderopvang

In de kinderopvang was een tekort aan diversiteit in sport- en beweegactiviteiten te zien. Dit was voor sportdocent Johan Brinkman de belangrijkste reden om in actie te komen. Hij zag telkens dezelfde tik- en balspelen terugkomen, ondanks de aanwezigheid van zeer betrokken leidsters. Daarom kwam hij met het idee om een app te ontwikkelen, waarin een groot en divers activiteitenaanbod is te vinden om kinderen te laten bewegen. “Het idee is ontstaan op basis van de grote behoefte die er was en de daarbij horende kans, omdat er in de kinderopvang weinig met bewegen werd gedaan. Uiteindelijk is één en één dan drie”, aldus Johan.

Johan Brinkman, initiatiefnemer Kinderopvanginbeweging.nl

De sportdocent, die zelf ook een tijd in de kinderopvang werkte, zag een belangrijke ontwikkeling: “De beweegmethodes die vanuit het onderwijs in de kinderopvang gebruikt werden sloten niet aan. Bij BSO’s (buitenschoolse opvang, red.) heb je nu eenmaal te maken met ruimte- en materiaalbeperkingen en een hoge diversiteit in de groepen. Bovendien ging het financieel ook lange tijd niet goed.” Daarom bedacht Johan op papier enkele activiteiten op papier die beter aansloten bij de doelgroep. Daar bleef het dus niet bij. “De ontwikkeling gaat rap. Sinds april is er een app en het gaat nu zo snel dat ook SBE studenten erbij betrokken zijn”, aldus Johan.

De studenten lopen stage in de kinderopvang, waar zij hoogwaardige beweegactiviteiten bedenken. Als die goed genoeg zijn, komen de activiteiten ook in de app terecht. “De studenten ontwikkelen gerichte activiteiten voor de app en ze kunnen die ook zelf invoeren. Als ze goed genoeg zijn, nemen we de activiteiten ook daadwerkelijk op. Maar de BSO’s waar de studenten stage lopen profiteren er sowieso van, want zij krijgen allemaal gratis de beschikking over alle activiteiten die door SBE studenten zijn ontwikkeld. Dat maakt het een unieke samenwerking voor de kinderopvang”, reageert Johan enthousiast.

Ook Boukje Smeets van SBE is positief: “Het platform en de app zijn een inspiratiebron voor studenten. Daarnaast ontwikkelen en verzorgen onze eerstejaars studenten tijdens hun stage sport- en beweegactiviteiten voor de BSO. Tijdens deze activiteiten wordt, binnen de didactische en pedagogische context, specifieke aandacht besteed aan de cognitieve, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling.”

De studenten zijn enthousiast na het zien van en werken met het platform. Boukje: “Het was in eerste instantie vooral een inspiratiebron. Inmiddels hebben de studenten zich meer en meer ontwikkeld en realiseren ze zich dat ze ook echt een bijdrage mogen en kunnen leveren aan de ontwikkeling en invulling van het platform.”

 

Over Kinderopvanginbeweging.nl

Kinderopvanginbeweging.nl is een initiatief van Johan Brinkman. Deze sportdocent op het CIOS in Enschede was zelf kort werkzaam in de kinderopvang. Daar viel het hem op hoe weinig diverse beweegactiviteiten er gebruikt werden. Daarop bedacht hij eerst beweegactiviteiten op papier, welke later werden gebruikt en doorontwikkeld tot een beweegapp. Dit is een speciale applicatie voor de kinderopvang, waarin honderden beweegactiviteiten staan voor kinderen van 0 – 12 jaar. In de beweegapplicatie is een unieke koppeling gemaakt met het reguliere bewegingsonderwijs. Leerlijnen en bewegingsthema’s die gebruikt worden binnen het onderwijs, zijn vertaald en aangepast voor de kinderopvang. Op die manier is een bijzondere methode en werkwijze gecreëerd die aansluit bij het bewegingsonderwijs. Kijk voor meer informatie op www.kinderopvanginbeweging.nl.

 

Belang van beweging voor kinderen

Beweging is goed voor iedereen. Dat is niets nieuws. Maar los van het bewegen op zichzelf, is het voor jonge kinderen tussen 0 en 12 jaar ook zeer van belang om op een goede manier te bewegen. Spelen en bewegen stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat regelmatig bewegen leidt tot betere (leer)prestaties, tot een verbeterde cognitieve ontwikkeling en dat het een positieve invloed heeft op de sociale ontwikkeling en persoonlijkheidsontwikkeling. 

Literatuurverwijzing: Eekhout, L. van, & Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) (2015). “Unieke samenwerking voor de kinderopvang”: studenten SBE bedenken beweegactiviteiten voor kinderopvang.

Omschrijving