Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Unravelling tennis performance (2023)

creating monitoring tools to measure and understand technical and tactical skills

Auteur(s): Nikki Kolman

The key in elite tennis performance is suggested to be the combination of outstanding technical and tactical skills. However, little is known about which specific skills are important to progress towards elite tennis performance. Moreover, there are no reliable, valid and feasible tools to assess technical and tactical skills in youth tennis players. Therefore, in this thesis, tools with sufficient psychometric properties were developed to measure technical and tactical skills in a tennis-specific context – contributing to both scientific and practical purposes. An on-court tennis test was developed to assess technical skills based on accuracy (target areas), ball speed (radar system) and percentage errors. A new instrument with closed-ended questions was designed to examine tactical skills, in particular ‘Anticipation and positioning’, ‘Game intelligence and adaptability’, ‘Decision-making’, and ‘Recognizing game situations’. Our studies showed that outstanding technical skills, especially accuracy under increased task complexity (i.e. high temporal and cognitive pressure), were considered essential to progress towards elite tennis performance. Findings of this thesis also suggest that these technical skills continue to develop in adolescence in a group of youth talented tennis players. From a practical perspective, the tools created in this thesis are valuable for coaches and players to enhance tennis performance. In addition to monitoring the progress of players, tools can assist in identifying relative strengths and weaknesses of players as well as provide essential information about underlying skills that require most attention to progress towards elite performance.

Samenvatting (Nederlands)

Tennisprestaties ontrafelen: het creëren van meetinstrumenten om technische en tactische vaardigheden te meten en te begrijpen

In de route naar de tennistop zijn uitmuntende technische en tactische vaardigheden essentieel. Er is alleen weinig bekend over welke specifieke vaardigheden van belang zijn voor de tennisprestatie. Ook zijn er geen betrouwbare, valide en praktische meetinstrumenten om deze vaardigheden in kaart te brengen. In haar proefschrift heeft Kolman daarom betrouwbare, valide en praktische meetinstrumenten ontwikkeld voor het meten van technische en tactische vaardigheden. Deze hebben zowel wetenschappelijke als praktische doeleinden.

Er is een tennistest op de baan ontwikkeld om technische vaardigheden te meten op basis van nauwkeurigheid (mikpunten), de balsnelheid (snelheidsradar) en het percentage fouten. Om tactische vaardigheden van tennissers in kaart te brengen is een vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst richt zich specifiek op de vaardigheden ‘Anticiperen en positioneren’, ‘Spelinzicht en aanpassingsvermogen’, ‘Beslissingen nemen’ en ‘Herkennen van spelsituaties’. Uit de resultaten van dit proefschrift blijkt dat goede technische vaardigheden, met name nauwkeurigheid in complexe situaties (onder hoge tijdsdruk en cognitieve druk), essentieel zijn in de route naar de top. De bevindingen van dit proefschrift suggereren ook dat deze technische vaardigheden zich blijven ontwikkelen tijdens de adolescentie bij talentvolle tennissers. Vanuit een praktisch perspectief kunnen de meetinstrumenten coaches en spelers helpen bij het verbeteren van de tennisprestatie. Naast het monitoren van de voortgang van spelers kunnen ze helpen bij het herkennen van sterke en zwakke punten van spelers. Ook geven ze meer inzicht in onderliggende vaardigheden die de meeste aandacht vereisen bij jeugdspelers.

De meetinstrumenten en opgedane kennis in dit proefschrift dragen hiermee bij aan de ontwikkeling van talentvolle tennissers.

Literatuurverwijzing: Kolman, N.S. (2023). Unravelling tennis performance: creating monitoring tools to measure and understand technical and tactical skills. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0155 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving