Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Urban environments, physical activity, and mental well-being (2023)

towards age-friendly cities in Europe

Auteur(s): Mark Noordzij

Nederlandse samenvatting
De combinatie van vergrijzing van de wereldbevolking en verdere verstedelijking leidt tot nieuwe gezondheidsuitdagingen. Zo hebben oudere stadsbewoners een hogere kans op psychische ziekten en bewegen ze vaak onvoldoende.

De stad wordt dan ook een steeds belangrijker plek voor de uitvoering van preventiebeleid of beleid gericht op het actief houden van een ouder wordende bevolking.

Om dit effectief te kunnen doen, is echter gedegen kennis nodig van hoe de stedelijke leefomgeving van invloed kan zijn op gezondheid en welzijn.

In zijn proefschrift onderzoekt Mark Noordzij hoe de variatie in stedelijke omgevingskenmerken van invloed is op beweeggedrag en mentaal welzijn binnen verschillende Europese steden.

De studies die opgenomen zijn in dit proefschrift maken gebruik van data die geharmoniseerd zijn binnen het MINDMAP-project. Het MINDMAP-project heeft als doel om te onderzoeken welke kansen en uitdagingen stedelijke leefomgevingen bieden voor het bevorderen van mentale gezondheid en mentaal welzijn van oudere volwassenen.

English summary
The combination of urbanization and ageing can lead to new public health challenges, such as a higher risk of mental disorders and physical inactivity, but can also offer opportunities for the implementation of policies and interventions that promote public health.

The city has therefore become a key site for the implementation of prevention and early identification policies on the trajectories of ageing and mental well-being.

However, the implementation of such policies requires a good understanding of how the urban environment relates to health and well-being.

The aim of this thesis is to explore the variation in urban environments and how it relates to physical activity and mental well-being by using data from different European cities.

The studies presented in this thesis use data harmonized within the MINDMAP project. The MINDMAP project aimed to identify the opportunities and challenges posed by the urban environment for the promotion of mental health and well-being of middle-aged and older adults.

Literatuurverwijzing: Noordzij, J.M. (2023). Urban environments, physical activity, and mental well-being: towards age-friendly cities in Europe. Rotterdam: Erasmus Universiteit.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-0126 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving