Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Utrecht monitor 2014 (2014)

De zeventiende Utrechts Monitor is een statistisch portret van de stad Utrecht op basis van uiteenlopende meetuitkomsten. Veel van deze uitkomsten hebben betrekking op wat er in 2013 speelde. Het rapport bevat hoofdstukken over onderwerpen als bevolking, stedelijke ontwikkeling, verkeer, economie, cultuur en veiligheid.

Literatuurverwijzing: (2014). Utrecht monitor 2014. Utrecht: Gemeente Utrecht.

Omschrijving