Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vakdidactisch model Spelinzicht (2018)

het ontwerpen van uitdagend spelonderwijs

We staan als leraren LO voor de mooie opdracht om leerlingen meer bekwaam en enthousiast te maken voor een duurzame deelname aan onze beweeg- en sportcultuur (KVLO, 2017). Het creëren van een spelleeromgeving waarin rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen, iedere leerling betrokken is en succesvolle ervaringen op kan doen, is daarom cruciaal. In dit artikel dragen we aan de hand van het speler- en spelgecentreerde vakdidactische model Spelinzicht (Weeldenburg, Zondag & De Kok, 2017) concrete voorbeelden en handvatten aan ten behoeve van het ontwerpen en realiseren van een uitdagende spelleeromgeving in de LO-praktijk. Dit doen we aan de hand van spelactiviteiten die de spelsporten Rugby, Gaelic football en American football als vergezicht hebben.

Literatuurverwijzing: Weeldenburg, G, & Geelen, D (2018, oktober). Vakdidactisch model Spelinzicht: het ontwerpen van uitdagend spelonderwijs.

Omschrijving