Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vakleerkrachten vakspecialist een win-win situatie (2019)

herzien kader voor het opleiden van vakspecialist bewegingsonderwijs via pabo

Het belang van goed leren bewegen kwam in 2018 in diverse media weer duidelijk naar voren. Kinderen anno nu bewegen niet alleen te weinig, ook blijkt uit onderzoek dat hun motorische vaardigheden afnemen (Inspectie van het onderwijs, 2018, Collard, et al., 2014). In de Tweede Kamer is recentelijk weer gesproken over de urennorm en de bevoegdheidsregeling voor het bewegingsonderwijs in het PO. Wat en hoe doen we daar iets aan?

Literatuurverwijzing: Ensink, W., & Visser, C. (2019, februari). Vakleerkrachten vakspecialist een win-win situatie: herzien kader voor het opleiden van vakspecialist bewegingsonderwijs via pabo.

Omschrijving