Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vakwerkplan bewegingsonderwijs gemeente Enschede (2009)

Auteur(s): Jeroen Bolster

In het kader van dit topic laten we u graag een voorbeeld zien van hoe men in Enschede het heeft aangedurfd om een vakwerkplan te ontwikkelen dat schooloverstijgend is. Hiervoor hebben diverse partijen hun nek uitgestoken.

Literatuurverwijzing: Bolster, J. (2009, juni). Vakwerkplan bewegingsonderwijs gemeente Enschede. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 6-9)