Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Valpreventie voor ouderen met een lage sociaal-economische status (SES) en/of migratieachtergrond (2023)

Eén op de drie 65-plussers, die nog zelfstandig thuis woont, valt minstens één keer per jaar. Van de mensen die vallen, komt ongeveer 10% op de eerste hulp terecht met letsel. Dit percentage zal de komende jaren alleen maar verder toenemen door vergrijzing en doordat ouderen langer zelfstandiger thuis blijven wonen. Ouderen met een lage sociaaleconomische status (SES) en/of een migratieachtergrond lopen mogelijk een hoger risico om ten val te komen. Van deze groep is bekend dat zij gemiddeld een slechtere gezondheid hebben in vergelijking met leeftijdsgenoten met een hoge SES. Daarnaast weten we dat interventies vaak niet goed aansluiten bij de belevingswereld en mogelijkheden van mensen met een lage SES en/of migratieachtergrond. Met deze publicatie beogen we meer inzicht te geven in de relatie tussen lage SES en/of migratieachtergrond en vallen. Ook reiken we werkzame elementen aan voor de praktijk om te werken aan valpreventie die geschikt is voor mensen met een lage SES en/of migratieachtergrond.

Verantwoording
Deze publicatie is tot stand gekomen door een samenwerking van Pharos en VeiligheidNL in het kader van het FRIEND project. Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De publicatie geeft inzicht in de stand van kennis over de relatie tussen lage SES groepen en vallen en biedt aanknopingspunten voor het verbeteren van de implementatie van een valpreventie aanpak voor deze doelgroep.

Voor wie
Deze publicatie is geschreven voor onderzoekers, interventie-ontwikkelaars, professionals en beleidsmedewerkers die valpreventie interventies willen toepassen en/of (door)ontwikkelen.

Literatuurverwijzing: Overdevest, E.J., Frazer, S., Evenblij, K., Broeke, J. van den, & Smits, C.H.M. (2023). Valpreventie voor ouderen met een lage sociaal-economische status (SES) en/of migratieachtergrond. Amsterdam: VeiligheidNL.

Omschrijving