Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Valpreventief bewegen bij ouderen (2024)

een studie naar de relatie tussen vallen en bewegen

Eén op de vijf 55-80-jarigen is in de afgelopen twaalf maanden gevallen en twee op de vijf hebben een verhoogd valrisico. Maar slechts één op de vijf ouderen doet oefeningen om vallen te voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

De helft van de ouderen doet beweegoefeningen voor kracht en evenwicht. Maar weinig ouderen doen beide soorten oefeningen meerdere keren per week, terwijl dat juist werkt om vallen te voorkomen. Als het gaat om valpreventie kunnen sport- en beweegprofessionals en -aanbieders ouderen stimuleren regelmatig zowel kracht- als evenwichtsoefeningen te doen.

Sommige groepen zijn kwetsbaarder voor vallen
Bepaalde groepen ouderen zijn kwetsbaarder voor vallen. Bijvoorbeeld vrouwen en ouderen met een beperking of chronische aandoening. Het is dus goed als gemeenten extra aandacht besteden aan deze groepen binnen hun aanpak om vallen te voorkomen.

Ouderen die niet sporten, hebben vaak hoger valrisico
Ouderen die geen sportieve activiteiten doen, lopen vaak meer risico om te vallen. Waarschijnlijk komt dat doordat de kwetsbaardere ouderen vaker niet sporten. Sportieve activiteiten dragen bij aan spierkracht en evenwicht, en verkleinen zo mogelijk het valrisico.

Ouderen die vaak fietsen, vallen ook vaker
Ouderen die vaker fietsen, vallen relatief vaker. Doordat deze ouderen meer op de fiets zitten, worden ze ook meer blootgesteld aan de kans op een val. Het is daarom van belang om aandacht te besteden aan veilig fietsen onder ouderen.

Onderzoek onder 1.247 ouderen
In dit rapport wordt inzicht gegeven in vallen en valrisico bij ouderen. Ook onderzochten we of er verbanden zijn met hun sport- en beweeggedrag. Voor dit onderzoek zijn in 2023 data verzameld onder 1.247 Nederlanders van 55 t/m 79 jaar via het Nationaal Sportonderzoek.

Literatuurverwijzing: Melman, M., Gorp, M. van, & Lindert, C. van (2024). Valpreventief bewegen bij ouderen: een studie naar de relatie tussen vallen en bewegen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-1054 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving