Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van gezondheidsproject naar gezond schoolbeleid (2013)

1, OSG Echnaton, de gezondste school in de gezondste wijk

Dit artikel gaat over een vruchtbare samenwerking tussen OSG Echnaton te Almere en de Amsterdamse ALO. In de samenwerking staat het ontwikkelen van een integrale gezondheidsinterventie, die effectief is om de gezondheid van de leerlingen te bevorderen, centraal. De leraar LO heeft daarbij een belangrijke regierol. De ervaringen die hierbij zijn opgedaan worden in twee artikelen beschreven. In dit eerste deel worden belangrijke randvoorwaarden beschreven, net als de inhoudelijke verantwoording van het gezondheidsproject. Het tweede deel gaat in op de implementatie van het project, en worden er enkele resultaten en voorlopige conclusies beschreven.

Literatuurverwijzing: Kop, H van de, Toussaint, H., Maertens, R, Linde, E van der, Campen, S van, & Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2013). Van gezondheidsproject naar gezond schoolbeleid: 1, OSG Echnaton, de gezondste school in de gezondste wijk.

Omschrijving