Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van goede bedoelingen naar goed gedrag (2018)

tien inzichten in beïnvloeding van ongewenst gedrag voor trainers en bestuurders

De aandacht van de overheid voor het thema veilig sportklimaat is groter dan ooit tevoren en dat is terug te zien in het actieplan Naar een veiliger sportklimaat (VSK). Met het VSK actieplan is ook de behoefte gegroeid om meer te weten over de wijze waarop anderen tot gewenst gedrag kunnen worden verleid. In deze rapportage proberen de onderzoekers op basis van bestaande kennis uit anderen beleidsterreinen dan de sport, bij te dragen aan gedragsbeïnvloeding in de sportvereniging. Deze literatuurstudie heeft geleid tot tien inzichten voor concrete handelingsrichtingen in veel voorkomende en herkenbare situaties.

Literatuurverwijzing: Steenbergen, J., & Romijn, D. (2018). Van goede bedoelingen naar goed gedrag: tien inzichten in beïnvloeding van ongewenst gedrag voor trainers en bestuurders. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut WNS-TB-0010 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-537 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving