Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van jeugdsporter tot volwassensporter (1988)

een literatuurstudie naar de sportmotivatie en sportsocialisatie

Auteur(s): Tsjerk Kingma

Deze doctoraal scriptie behandelt de vraag of een persoon die in zijn jeugd sport ook in zijn volwassen leven blijft sporten. Aan het einde van de scriptie wordt onder andere geconcludeerd dat vrije keuzes kunnen maken, bewust zijn van en kennis hebben omtrent het sportgebeuren, een lage extrinsieke druk en een late keuze voor één sport een positief effect hebben op het verwerven van een lange continue sportloopbaan. Tot slot wordt in het laatste hoofdstuk aangegeven hoe sportsociologisch onderzoek eigenlijk zou moeten gebeuren en er worden enkele voorstellen tot het doen van onderzoek gegeven.

Literatuurverwijzing: Kingma, T. (1988). Van jeugdsporter tot volwassensporter: een literatuurstudie naar de sportmotivatie en sportsocialisatie. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Werkgroep Bewegingswetenschappen.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPSOCI-TB-0009 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving