Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van latent naar talent (2012)

een inventariserend onderzoek naar talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs

Organisatie(s): Inspectie van het Onderwijs

Een goede school haalt het beste uit haar leerlingen en geeft talenten een kans. De basis voor talentontwikkeling is dus “gewoon” goed onderwijs. Dit verkennende onderzoek behandelt de mate waarin scholen expliciet aandacht besteden aan talentontwikkeling. Ondersteund door een literatuurstudie, brengt dit rapport good practices in beeld. Dit zijn voorbeelden van programma’s en werkwijzen op het gebied van talentontwikkeling afkomstig van veertien scholen voor voortgezet onderwijs. Overigens wijst de analyse van schoolgidsen en ­websites uit dat talentontwikkeling voor veel scholen (nog) geen expliciet onderwerp is om zich mee te profileren.

Literatuurverwijzing: Inspectie van het Onderwijs (2012). Van latent naar talent: een inventariserend onderzoek naar talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Inspectie van het onderwijs.

Omschrijving