Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van mannenkracht tot vrouwenpracht (1) (2007)

Dit is het eerste in de reeks geschiedkundige artikelen die gedurende het jaar zullen verschijnen. Daarin krijgen we inzicht in de geleverde strijd en in de ontwikkelingen die ons vak en de sport hebben doorgemaakt en tevens van de rol van de vrouw daarin. Basis is de lichaamscultuur. In deze aflevering zien we dat de grondslag voor ons vak, halverwege de negentiende eeuw gelegd, vooral de gezondheid was.

Literatuurverwijzing: Steendijk-Kuypers, J. (2007, april). Van mannenkracht tot vrouwenpracht (1). Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 40-41)