Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van PO naar VO (2020)

wat verandert er inhet beweeggedrag van leerlingen en waar vindt de verandering plaats?

 Naarmate leerlingen ouder worden, lijkt de fysieke activiteit van leerlingen af te nemen. Dit terwijl het aantal gereguleerde uren lichamelijke opvoeding toeneemt in het voortgezet onderwijs (VO) ten opzichte van het primair onderwijs (PO). De veranderde omgeving waaraan VO-leerlingen worden blootgesteld lijkt een belangrijke factor in de verklaring van de teruggang. Hoe dit precies zit, is tot op heden echter weinig over bekend. Inzicht krijgen in hoe en waar deze teruggang lijkt plaats te vinden, helpt daarom om het probleem gericht(er) te kunnen aanpakken en om LO’ers beter in staat te stellen hierin een belangrijke bijdrage aan te leveren.

basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beweeggedrag, omgeving, sportdeelname, transitie

Literatuurverwijzing: Remmers, T., Kann, D.H.H. Van, & Vos, S. (2020, september). Van PO naar VO: wat verandert er inhet beweeggedrag van leerlingen en waar vindt de verandering plaats?. Lichamelijke Opvoeding 108 (pp. 51 - 53)

Omschrijving

 • Jaar:
  2020
 • Plaats:
  Zeist
 • Uitgever(s):
  KVLO
 • Mediumsoort:
  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdschrift:
  Lichamelijke Opvoeding