Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van reactie naar participatie (2013)

verandert de politiek

Het opkomen voor belangen en anderen overtuigen van standpunten zijn vanaf het ontstaan van de KVLO belangrijke activiteiten geweest. Al vroeg waren er contacten met politieke vertegenwoordigers en de weg naar de Tweede Kamer
was snel gevonden. In deze bijdrage wordt een aantal momenten voor de lichamelijke opvoeding in de parlementaire geschiedenis uitgelicht, en wordt ingegaan op welke wijze, of niet, de KVLO en haar voorgangers haar standpunten hebben ingebracht. Was de KVLO reactief, proactief of participeerde zij?

Literatuurverwijzing: Rijpstra, J., & Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2013). Van reactie naar participatie: verandert de politiek.

Omschrijving