Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van sportparticipatie naar ledenbinding (2002)

ledenwerving, ledenopvang en ledenbehoud door een vraaggericht sportaanbod 2003-2008

De missie van NOC*NSF Breedtesport luidt: het versterken van de georganiseerde sport zodat zoveel mogelijk inwoners van Nederland sportief actief zijn. Deze notie voorziet in de behoefte om de koers aan te geven van NOC*NSF op het terrein van sportparticipatie.

Literatuurverwijzing: (2002). Van sportparticipatie naar ledenbinding: ledenwerving, ledenopvang en ledenbehoud door een vraaggericht sportaanbod 2003-2008. Arnhem: NOC*NSF.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PART-TB-0003 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving