Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van TEEB-stad naar TEEB-stad tool (2013)

inzicht in de waarde van groen in de stad

De TEEB-stad tool is een toegankelijk en breed toepasbaar instrument dat gemeenten, plannenmakers, ontwikkelaars, bedrijven en burger(organisaties) de mogelijkheid geeft om zelf de waarde van groen en water in hun leefomgeving te berekenen en te begrijpen. De uitkomsten zijn te gebruiken. bij het bouwen van coalities om groen en water in de stad te realiseren. Door baathouders vroegtijdig (financieel) te betrekken bij ontwikkelingsplannen kan een rendabeler project met meer draagvlak worden gerealiseerd.

Literatuurverwijzing: Dijk, R. van, Jansen, L., Merkx, L., & Wetten, J. van (2013). Van TEEB-stad naar TEEB-stad tool: inzicht in de waarde van groen in de stad. TEEB-stad.

Omschrijving