Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van top tot teen in verbinding (2017)

beweging van onderop, beweging aan de top

Auteur(s): Laurens de Graaf

Openbare les van dr. Laurens de Graag van Kenniscentrum Sociale Innovatie – lectoraat organiseren van verandering in het publieke domein van Hogeschool Utrecht.

Steeds sneller veranderen de traditionele rollen van de overheid en de burger. Kenmerkend is dat de overheid veel meer verwacht van de burger. Dat vraagt eerder om best persons dan om best practices. Best persons zijn bijzonder slagvaardige, toegewijde mensen die maatschappelijke problemen helpen aanpakken.

Ze leggen verbindingen voorbij scheidslijnen en zijn een voorbeeld van de manier waarop de spanning tussen systeem- en leefwereld tijdelijk weggenomen of overbrugd kan worden. Ze bewegen heen en weer tussen de wereld van organisaties en instellingen en het dagelijks leven van mensen in de wijk. Dat doen ze onder andere door de taal van de staat te verbinden met de taal van de straat. Ze weten de weg in de wijk, maar ook op het stadhuis.

Literatuurverwijzing: Graaf, L. de (2017). Van top tot teen in verbinding: beweging van onderop, beweging aan de top. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Omschrijving