Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van zorg naar sport en bewegen (2012)

interviews met zorgverleners en sportaanbieders over de doorstroom van BeweegKuur-deelnemers vanuit de eerstelijns gezondheidszorg naar het lokale sport- en beweegaanbod

Uit verschillende onderzoeken en monitors rond de BeweegKuur blijkt dat de doorstroom vanuit de zorg naar het sport- en beweegaanbod varieert tussen locaties. Overall is de doorstroom echter nog niet optimaal. Om meer zicht te krijgen op succes- en faalfactoren van de doorstroom is diepergaand kwalitatief onderzoek gedaan. Zorgverleners en sport- en beweegaanbieders die al ervaring hebben met leefstijlbegeleiding zijn hiervoor benaderd. Knelpunten genoemd vanuit sportaanbieders zijn te groeperen op de thema’s contact en communicatie, financiën, kwaliteit en tijd. Oplossingen worden aangegeven op zes hoofdthema’s: financiering, verbinding/ contact/netwerk, communicatie, sociale kaart, stimuleren gezonde leefstijl en deskundigheid van de sportaanbieder. Vanuit de zorgverleners worden knelpunten en oplossingen onderscheiden op het gebied van leefstijlinterventie, doorstroom zorg-sport, en netwerkvorming. Deel A beschrijft het onderzoek onder zorgverleners en deel B het onderzoek onder beweegaanbieders.

Literatuurverwijzing: Dijk, M. van, & Wigger, S. (2012). Van zorg naar sport en bewegen: interviews met zorgverleners en sportaanbieders over de doorstroom van BeweegKuur-deelnemers vanuit de eerstelijns gezondheidszorg naar het lokale sport- en beweegaanbod. Ede: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Omschrijving