Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Veel interesse voor BeweegKuur bij Sportimpulsaanvragen (2015)

Begin september krijgen de aanvragers te horen of hun voorstel gehonoreerd wordt. In het verleden behaalde resultaten bieden natuurlijk geen garantie, maar het is een feit dat in de vorige ronde 50% van de aanvragen met de BeweegKuur is toegekend.

BeweegKuur

De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen met obesitas en mensen met overgewicht in combinatie met een (andere) risicofactor, bijvoorbeeld diabetes type 2. Mensen die in aanmerking komen voor de BeweegKuur krijgen maximaal een jaar begeleiding om hun eet- en beweeggedrag aan te passen en daarmee te werken aan een gezonde actievere leefstijl. Samenwerking tussen zorgverleners, zoals huisarts, fysiotherapeut, diëtiste, en laagdrempelig sportaanbod in de wijk is essentieel. Het doel is dat deelnemers zelfstandig het ‘gezonde’ gedrag volhouden. Passend sportaanbod maakt dat deelnemers in de buurt en op eigen kracht hun gezonde leefstijl kunnen voortzetten.

Onderzoeken onderbouwen effectiviteit

De BeweegKuur kent drie pakketten/niveaus van begeleiding, oplopend in zwaarte. Eerder toonde het RIVM aan dat pakket 2 (niveau gemiddeld) kosteneffectief is en leidt tot gezondheidswinst. Recent onderzoek naar intensievere begeleiding (pakket 3) van Universiteit Maastricht en VU Amsterdam toont aan dat deelnemers eenzelfde gezondheidswinst boekten als deelnemers die werden begeleid volgens pakket 2. Deelnemers aan pakket 3 boekten duidelijk meer winst op het niveau van kwaliteit van leven. Hierbij werd gekeken naar mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse activiteiten, pijn en andere klachten en angst/depressie. Zie ook de recente publicatie in Pre Post, april 2015 (pag. 21).

Op de website van ZonMw staat meer informatie over de Sportimpuls.

Literatuurverwijzing: Barten, M., Schaars, D., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2015). Veel interesse voor BeweegKuur bij Sportimpulsaanvragen.

Omschrijving

 • Jaar:
  2015
 • Plaats:
  Ede
 • Uitgever(s):
  Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB)
 • Mediumsoort:
  Online artikel