Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Veelzijdigheid in verhalen over sport, bewegen en ziekte (2015)

Auteur(s): Mirjam Stuij

Artikel van Mirjam Stuij op de website van Sportexpert. Besproken wordt het onderzoek naar betekenissen van sport en bewegen voor mensen met diabetes, depressie, borstkanker, en hiv en de interactie tijdens de (sportieve) begeleiding door hun zorgverleners. Onderzocht wordt hoe die betekenissen na een diagnose in de zorgcontext (al dan niet opnieuw) vorm krijgen. Daar komt tot nu toe – bijna halverwege het onderzoek – een heel veelzijdig beeld uit naar voren. Duidelijk wordt dat de toediening van bewegen als medicijn maatwerk vergt en lang niet bij iedereen aanslaat.

Literatuurverwijzing: Stuij, M. (2015, juni). Veelzijdigheid in verhalen over sport, bewegen en ziekte. Sportexpert

Omschrijving