Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Veilig schoolklimaat (2013)

Scholieren en studenten hebben het recht op een veilige leeromgeving. Onderwijsinstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid, hiervoor moeten ze een veiligheidsplan en pestprotocol hebben.Maar wat wordt er eigenlijk verstaan onder een veilig schoolklimaat? Wat kunnen scholen zoals doen om een veilig klimaat te realiseren? In het artikel wordt op deze vragen ingegaan.

Literatuurverwijzing: Jacobs, F.M., & Luderus, A. (2013). Veilig schoolklimaat.

Omschrijving