Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Veilig topvoetbalklimaat in de vrouwen eredivisie (2023)

Voetbalspeelsters uit de Vrouwen Eredivisie vinden het belangrijk dat zijzelf én hun coaches vaker voorlichting krijgen over ongewenst gedrag. Onderwerpen die speelsters belangrijk vinden voor deze voorlichting zijn intimidatie/machtsmisbruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag en discriminatie. Dit concludeert het Mulier Instituut uit een online bevraging van speelsters.

Ongewenst gedrag komt voor
Meerdere speelsters ervaarden ongewenst gedrag in het voetbalseizoen 2021-2022. Dat ging voornamelijk om schelden/pesten, intimidatie/machtsmisbruik en discriminatie. Geen van de respondenten voelt zich overigens onveilig in de huidige voetbalomgeving.

Meldstructuren voor ongewenst gedrag niet goed bekend
Er zijn verschillende plekken om ongewenst gedrag te melden. Bijvoorbeeld de vertrouwenscontactpersonen van de club, de voetbalbond KNVB en het Centrum Veilige Sport Nederland. Maar deze zijn vaak niet bekend of zichtbaar genoeg.

Meer aandacht nodig voor tegengaan seksisme
Het tegengaan van seksisme door de KNVB en hun club gaat volgens speelsters minder goed dan het tegengaan van racisme en de acceptatie van homo- en biseksualiteit.

Meer vrouwelijke kaderleden nodig
Veel speelsters onderschrijven het belang van meer vrouwelijk kader in het (vrouwen)voetbal. Ze zien daarin ook voor zichzelf toekomstperspectief.

Vragenlijst onder 45 speelsters
De uitkomsten zijn gebaseerd op een online vragenlijst. Die hebben we in samenwerking met de KNVB uitgezet onder alle speelsters uit de Vrouwen Eredivisie. 45 speelsters (20%) vulden de vragenlijst (gedeeltelijk) in.

Literatuurverwijzing: Dopheide, M., & Elling, A. (2023). Veilig topvoetbalklimaat in de vrouwen eredivisie. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-973 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving