Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Veiliger bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs (2009)

Auteur(s): Erik Spiegelenberg

In LO6 zijn Sandra Roelofsen en Alien Zonnenberg ingegaan op ‘Veiliger bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs’. De dagelijkse praktijk wijst uit dat niet alle daarin genoemde maatregelen het gewenste effect opleveren. Belangen en budgetten sluiten niet altijd aan bij de wensen vanuit het bewegingsonderwijs. Waar liggen kansen als het gaat om sportinventaris en hoe leiden deze tot een veiliger bewegingsonderwijs?

Literatuurverwijzing: Spiegelenberg, E (2009, oktober). Veiliger bewegingsonderwijs in het voortgezet onderwijs. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 14-15)