Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Veiligheid bij zwemmen in buitenwater (2019)

poster

Auteur(s): Corry Floor

Het Mulier Instituut heeft verschillende onderzoeken gedaan die bijdragen aan het thema veiligheid bij zwemmen in buitenwater.

Op deze poster zijn de belangrijkste resultaten van deze onderzoeken opgenomen. Het gaat om onderzoeken naar verdrinking, onder toezichthouders van buitenzwemwaterlocaties en onder de Nederlandse bevolking.

Literatuurverwijzing: Floor, C. (2019). Veiligheid bij zwemmen in buitenwater: poster. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving