Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Veiligheid op sportparken (2003)

veiligheidsscan en advies sportcomplexen Kortendijk en Hulsdonk

Bij het Sportbureau Roosendaal komen regelmatig signalen binnen over problemen die zich op en rond de sportparken voordoen. De signalen varië­ren tussen vernielingen, inbraak, overlast en illegaal gebruik van de velden, tot zelfs een poging tot ontvoering. Het Sportbureau heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. De onregelmatigheden waren voor het Sportbureau en de gemeente Roosendaal daarom aanleiding om in november 2002 samen met een aantal sportverenigingen een knelpunten inventarisatie uit te voe­ren. Deze inventarisatie geeft een globaal beeld van de problemen die zich op de verschillende complexen afspelen. Hieruit kwamen onder meer onvei­ligheidsgevoelens door achterstallig onderhoud van de begroeiing, slechte verlichting en het ontbreken van sociale controle naar voren. Om tot doelgerichte actie te kunnen komen heeft het Sportbureau, als ver­volg op deze eerste inventarisatie, besloten een grondige analyse van de veiligheidssituatie op de sportparken uit te laten voeren door een deskundig bureau. Daarbij is er voor gekozen, bij wijze van pilot, te starten met twee sportparken, te weten Kortendijk en Hulsdonk. De resultaten van de analyse worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Handel, C. van de, & Woldendorp, T. (2003). Veiligheid op sportparken: veiligheidsscan en advies sportcomplexen Kortendijk en Hulsdonk. Amsterdam: DSP-groep.

Omschrijving