Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Venlo.fit.sportvisie 2030 (2019)

De hoofddoelstelling voor het beleidsterrein sport en bewegen luidt : ‘Het bevorderen van sport en bewegen voor alle inwoners.’ De gemeente heeft ambities op vier terreinen: bewegen van de jeugd, iedereen moet kunnen sporten en bewegen (ook kwetsbare inwoners en ouderen), sportverenigingen moeten ondersteund en de openbare ruimte moet beter benut.

Literatuurverwijzing: (2019). Venlo.fit.sportvisie 2030. Venlo: Gemeente Venlo.

Omschrijving