Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Veranderingen binnen het vmbo (2009)

Auteur(s): Alien Zonnenberg

Het vmbo staat bijna dagelijks in de publieke belangstelling. Kranten vermelden dat het slecht gaat met het onderwijs, dat de leerlingen geen recht wordt gedaan, en dat de schooluitval te groot is. Vaak staan deze berichten in schril contrast met de mooie initiatieven die er ook zijn.

Literatuurverwijzing: Zonnenberg, A. (2009, september). Veranderingen binnen het vmbo. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 6-8)