Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verbetering van motorische ontwikkeling door wereldoriëntatie (2021)

Kinderen in Nederland brengen het grootste gedeelte van hun schooldag zittend door. Om de fysieke activiteit tijdens de schooldag te vergroten wordt er steeds meer gekeken naar de mogelijkheden van bewegend leren. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van het bewegend aanbieden van de kernvakken (taal, rekenen). Het succesvol aanbieden van deze vorm van bewegend leren is vaak afhankelijk van implementatiefactoren, zoals motivatie, interesse en gevoel van competentie van de groepsleerkracht. Het bewegend aanbieden van de zaakvakken (o.a. wereldoriëntatie) door een vakleerkracht LO is mogelijk een alternatief en kan de motorische ontwikkeling en de leerresultaten van leerlingen verbeteren.

Literatuurverwijzing: Jong, I. de, & Kann, D.H.H. Van (2021, september). Verbetering van motorische ontwikkeling door wereldoriëntatie. Lichamelijke Opvoeding 109 (pp. 38 - 41)

Omschrijving