Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verbreed jongerenwerk (2017)

hoe transformatie van het jeugdlandschap leidt tot een effectief gemeentelijk jeugdbeleid

Auteur(s): René Clarijs

Met ingang van 2015 zijn alle jeugdtaken onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten gekomen. Vóór 2015 hadden gemeenten niet of nauwelijks te maken met de opdrachten rondom jeugdbeleid zoals het familiegroepsplan, ambulante jeugdhulp, preventieve taken van de jeugdgezondheidszorg, jeugd-geestelijke gezondheidszorg, pleegzorg, residentiële jeugdhulp, jeugd met een beperking en JeugdzorgPlus.

Het is voor de lokale overheid gewenst stil te staan bij de kansen en mogelijkheden die zich beleidsmatig voordoen in het jeugddomein. Een inadequaat lokaal jeugdbeleid leidt namelijk uiteindelijk tot hogere kosten voor de gemeenschap.

Over de kwaliteit van het huidige lokaal jeugdbeleid is het een en ander te zeggen. Daar gaat deze publicatie over.

Literatuurverwijzing: Clarijs, R. (2017). Verbreed jongerenwerk: hoe transformatie van het jeugdlandschap leidt tot een effectief gemeentelijk jeugdbeleid. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEME-0002 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving