Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verdeling rijkssubsidies hoogwaardige topsportbegeleiding (2003)

onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS

In dit onderzoek wordt de subsidiesystematiek van het rijk voor hoogwaardige topsportbegeleiding onderzocht. Er wordt in het rapport een voorstel voor een nieuwe verdeelformule gegeven.

Literatuurverwijzing: Bottenburg, M. van, Roques, C., Oldenboom, E.R., & Hoyng, J. (2003). Verdeling rijkssubsidies hoogwaardige topsportbegeleiding: onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS. 's-Hertogenbosch: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut TOPS-TB-0001 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-112 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving