Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verder kijken dan corona, over de toekomst van onze gezondheid (2020)

Ondanks dat de onzekerheden groot zijn, verkent het RIVM in de corona-inclusieve VTV het mogelijke toekomstige verloop van de coronapandemie en de gevolgen voor onze volksgezondheid op korte én lange termijn. 

Literatuurverwijzing: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (2020). Verder kijken dan corona, over de toekomst van onze gezondheid.

Omschrijving